Konferensseja poistettu JUFOn tietokannasta

Tiedotteet   5.1.2017 12.32   Päivitetty 10.3.2017 12.37

Julkaisufoorumin tietokannasta on poistettu noin 3 000 vakiintuneella nimellä listattua konferenssia. Näiden konferenssien vertaisarvioidut artikkelit huomioidaan jatkossakin yliopistojen rahoitusmallissa, mutta aiemmasta käytännöstä poiketen ne saavat tasoluokan julkaisuun merkittyä ISSN-tunnusta vastaavan julkaisusarjan tai ISBN-tunnusta vastaavan kirjakustantajan perusteella.

Julkaisufoorumin ohjausryhmä päätti kokouksessaan 8.6.2016, että konferensseja luokitellaan jatkossa vakiintuneella nimellä ainoastaan, mikäli konferenssin taso poikkeaa säännöllisenä julkaisukanavana toimivan sarjan (esim. Lecture Notes in Computer Science) tai kustantajan (esim. IEEE) tasoluokasta. Näissäkin tapauksissa konferensseja luokitellaan vakiintuneella nimellä vain tietojenkäsittely- ja informaatiotieteiden (arviointipaneeli 2) sekä sähkö-, automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan (arviointipaneeli 9) aloilla.

Poistetut konferenssit ovat pääasiassa muiden kuin yllä mainittujen alojen (ISSN-tunnuksettomia) konferensseja sekä sellaisia konferensseja, joiden tasoluokka on sama kuin julkaisukanavan tasoluokka. Tasolle 0 tai 1 luokiteltujen konferenssien, joilla on oma ISSN-tunnuksellinen proceedings-sarja, julkaisukanavatyypiksi muutettu ”lehti/sarja”, ja niiden nimi vastaa nyt ISSN-keskuksen rekisteröimää nimekettä.

Oheisesta tiedostosta Fileremoved_conferences030217.xlsx (HUOM! päivitetty 3.2.2017) löytyvät käytöstä poistettujen konferenssien tiedot:

 • niiden tunniste eli käytössä ollut JUFOID
 • viimeinen käytössä ollut tasoluokka
 • nimi
 • lyhenne
 • säännöllisenä julkaisukanavana toimivan sarjan tai kustantajan JUFOID (sarakkeessa “Substitutive channel”)
 • paneeli, joka konferenssin on arvioinut (arvo = 1, jos kuuluu paneelille)


Mikäli JUFOID:tä ei ole merkitty, ”Grounds for removal” -sarakkeessa on muu selite.

 • Osa konferensseista on jätetty harkinnanvaraisesti käsittelemättä ja niiden selitteenä lukee ”unknown channel”.
 • Osalla konferensseista on vuosittain vaihtuva julkaisukanava, joten yhtä korvaavaa julkaisukanavaa ei voida tunnistaa. Näiden konferenssien kohdalla lukee ”varying channel”.
 • Osalle konferensseista ei voida tunnistaa julkaisukanavaa tai julkaisukanavalta puuttuu vaadittu ISSN- tai ISBN -tunnus. Näiden selitteenä on ”inapplicable channel”.


Näiden muutosten jälkeen Julkaisufoorumin tietokannassa on jäljellä noin 750 julkaisukanavaa, joiden tyyppi on ”konferenssi”. Näitä ovat:

 • Kaikki tason 2 konferenssit (myös ISSN-tunnukselliset).
 • Paneelien 2 ja 9 tieteenaloihin kuuluvia konferensseja, joiden tasoluokka poikkeaa niiden säännöllisen julkaisukanavan tasoluokasta.
 • Paneelien 2 ja 9 tieteenaloihin kuuluvia konferensseja, joiden julkaisukanavan tasoluokkaa ei voida varmuudella määrittää.

Paneelit 2 ja 9 käyvät vielä omat konferenssilistansa läpi, joten alkuvuoden aikana tietokannasta saatetaan poistaa lisää konferensseja.

 

Lue myös: Konferenssien luokittelusta vakiintuneella nimellä luovutaan