Konferenssien uudet käsittelyperiaatteet

Tiedotteet   13.3.2017 15.41   Päivitetty 14.3.2017 13.35

Kesäkuusta 2016 alkaen Julkaisufoorumissa luokitellaan erikseen omalla nimellään vain ne konferenssit, joiden JUFO-taso poikkeaa konferenssin julkaisukanavana toimivan sarjan (esim. Lecture Notes in Computer Science) tai kustantajan (esim. IEEE) saamasta JUFO-tasosta.

Julkaisufoorumin julkaisukanavahaussa näkyvät nyt ainoastaan tällaisten poikkeuksellisten konferenssien nimet ja tasot. Mikäli konferenssia ei löydy omalla nimellään, konferenssin JUFO-taso on sama kuin konferenssin julkaisukanavana toimivan sarjan JUFO-taso, tai jos tällaista sarjaa ei ole, sama kuin konferenssijulkaisun kustantajan JUFO-taso. 

ISSN- tai ISBN-tunnuksella varustetuissa konferenssijulkaisuissa ilmestyneet vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (julkaisutyyppi A4) huomioidaan edelleen yliopistojen julkaisutiedonkeruussa – löytyypä konferenssi Julkaisufoorumista omalla nimellään tai ei (ks. viimeinen kappale).

Oheisessa tiedostossa ovat listattuina ne konferenssit, joita ei enää löydy Julkaisufoorumista omalla nimellään. Näiden konferenssien artikkelit saavat siis JUFO-tasonsa jonkin muun Julkaisufoorumissa luokitellun julkaisukanavan (sarjan tai kustantajan) mukaisesti. Korvaavan julkaisukanavan tiedot kullekin konferenssille on annettu sarakkeissa E ja F. Julkaisutiedonkeruussa tulee kuitenkin aina käyttää julkaisuun merkittyjä tietoja.

FileKäytöstä poistetut konferenssitietueet 13.3.2017 HUOM! Listan tietoja on päivitetty 13.3.2017 paneelien 2 ja 9 tekemien linjausten perusteella. Paneelit ovat ottaneet päätöksissään huomioon tutkijoiden tekemät tasonmuutosesitykset.

Mikäli korvaavan kanavan tiedot puuttuvat, sarakkeessa H on muu selite:

  • Osa konferensseista on jätetty harkinnanvaraisesti käsittelemättä ja niiden selitteenä lukee ”unknown channel”. Näissä konferensseissa julkaistut artikkelit saavat tasoluokan kulloisenkin julkaisukanavan (sarjan tai kustantajan) perusteella.
  • Osalla konferensseista on vuosittain vaihtuva julkaisukanava, joten yhtä korvaavaa julkaisukanavaa ei voida tunnistaa. Näiden konferenssien kohdalla lukee ”varying channel”. Näissä konferensseissa julkaistut artikkelit saavat tasoluokan kulloisenkin julkaisukanavan (sarjan tai kustantajan) perusteella.
  • Osalle konferensseista ei voida tunnistaa julkaisukanavaa tai julkaisukanavalta puuttuu vaadittu ISSN- tai ISBN -tunnus. Näiden selitteenä on ”inapplicable channel”. Jos näissä konferensseissa kuitenkin vastaisuudessa julkaistaan A4-tyypin artikkeleita, joilla on ISSN- tai ISBN-tunnus, ne saavat tasoluokan kulloisenkin julkaisukanavan (sarjan tai kustantajan) perusteella.

 

Julkaisukanavan tunnistaminen konferenssiartikkeleille

Vertaisarvioitujen konferenssiartikkelien (A4) tasoluokka määritetään tapahtuman nimellä luetteloidun konferenssin perusteella, jos konferenssi on luokiteltu erikseen. Konferenssia ei luokitella erikseen, mikäli sen taso on sama kuin julkaisukanavana toimivalla sarjalla tai kustantajalla. Tällöin tasoluokka määräytyy ensisijaisesti julkaisukanavana toimivan julkaisusarjan perusteella (ISSN-tunnus), tai jos sarjaa ei ole luokiteltu, kirjakustantajan perusteella (ISBN-juuri).