Arvioinnit

Julkaisufoorumissa arvioidaan koti- ja ulkomaisia tieteellisiä julkaisukanavia.

  • Tasoluokkaan 1 kuuluu tieteellisten tutkimustulosten julkaisemiseen erikoistuneita vertaisarvioituja julkaisukanavia, joilla on tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta. Suurin osa kaikista julkaisukanavista asettuu perustasolle eli tasolle 1.
  • Tasoluokkiin 2 ja 3 on nostettu rajoitettu joukko asiantuntijapaneelien korkeatasoisimpina ja vaikuttavimpina pitämiä tieteellisiä lehtiä, konferensseja ja kirjakustantajia. Nämä ovat enimmäkseen kansainvälisiä julkaisukanavia, mutta ihmistieteissä tasolla 2 on myös suomen- ja ruotsinkielisiä foorumeita.

Ne arvioidut julkaisukanavat, jotka eivät joltain osin täytä tason 1 kriteereitä, merkitään luokkaan 0.

Arvioidut julkaisukanavat eli voimassa oleva Julkaisufoorumi-luokitus löytyy julkaisukanavahaun kautta.
 

Luokitusta täydennetään jatkuvasti uusilla julkaisukanavilla

Julkaisufoorumi-luokitus on päivittyvä järjestelmä. Täydennysarvioinnissa hyväksytään vuosittain satoja aiemmin arvioimattomia julkaisukanavia tasolle 1. Täydennysarvioinnissa voidaan myös nostaa aiemmin luokkaan 0 sijoitettuja foorumeita tasolle 1 ja vastaavasti pudottaa pois tasolta 1, jos kanavan tasossa on tapahtunut muutoksia tai pudotukseen on muita perusteita. Uusien julkaisukanavien käsittelyaika on vähintään kaksi kuukautta.
 

Tasoluokkia päivitetään neljän vuoden välein

Täydentämisen lisäksi luokitusta on tarpeellista päivittää ajoittain. Luokituksen ennustettavuuden turvaamiseksi tasoihin 2 ja 3 ei kuitenkaan tehdä muutoksia vuotuisissa arvioinneissa, vaan kaikkien listattujen julkaisukanavien tasoluokat arvioidaan uudelleen neljän vuoden välein. Ensimmäinen tällainen päivitysarviointi suoritettiin loppuvuodesta 2014, ja sen mukainen luokitus tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Seuraava päivitysarviointi tehdään vuonna 2018.

Tiedeyhteisön jäsenillä on mahdollisuus ottaa kantaa arvioitujen julkaisukanavien tasoluokkiin sekä ehdottaa uusia foorumeita arvioitaviksi, ks. Muutosehdotukset.

 

Julkaisufoorumin arviointityypit ja niiden toteutus.

 

Päivitetty 6.10.2017