Ohjausryhmä

Julkaisufoorumin ohjausryhmä päättää Julkaisufoorumi-luokituksen ylläpitoa, kehittämistä ja arviointikriteereitä koskevista linjauksista, tiedottaa taustayhteisöilleen luokituksesta sekä valitsee arviointipaneeleille uudet jäsenet edellisten paneelien toimikauden päättyessä.

Ohjausryhmään kuuluu päätieteenalojen asiantuntijoita sekä Kansalliskirjaston, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen, Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) edustajia. Ohjausryhmän toimintaan liittyvästä valmistelu- ja koordinointityöstä vastaa Julkaisufoorumin sihteeristö.

TSV:n hallitus nimittää ohjausryhmän nelivuotiskaudeksi. Ohjausryhmän kokouspöytäkirjat löytyvät uutisarkistosta.
 

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 2016–2019

Puheenjohtaja:
Hallituksen puheenjohtaja prof. Keijo Hämäläinen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)

Asiantuntijajäsenet:
Emeritusprofessori Dennis Bamford (Helsingin yliopisto / luonnontieteet, lääke- ja terveystieteet)
Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (opetus- ja kulttuuriministeriö)
Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Ilva (Kansalliskirjasto)
Professori Satu Lahti (Turun yliopisto / lääke- ja terveystieteet)
Kirjastonjohtaja Riitta Lähdemäki (Suomen yliopistokirjastojen neuvosto)
Pääjohtaja Heikki Mannila (Suomen Akatemia)
Professori Kimmo Nuotio (Helsingin yliopisto / yhteiskuntatieteet)
Professori Tiina Onikki-Rantajääskö (Helsingin yliopisto / humanistiset tieteet)
Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus)
Professori Risto Rinne (Turun yliopisto / yhteiskuntatieteet)
Professori Olli Silvén (Oulun yliopisto / tekniikka)

Sihteeristö:
Suunnittelupäällikkö Janne Pölönen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Suunnittelija Eeva Savolainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors (Suomen yliopistot UNIFI ry)

Päivitetty 30.1.2018