Bruk

Publikationsforum-klassificeringen bör inte användas för bedömning av enskilda forskare eller jämförelse av olika vetenskapsgrenar.

Publikationsforum-klassificeringen är ett för ungefärligt redskap för bedömning eller jämförelse av enskilda forskares publikationer och meriter. I publiceringskanaler på nivå 1 publiceras enskilda publikationer som är mer högklassiga och inflytelserika än genomsnittet, och i publiceringskanaler på nivåerna 2 och 3 publiceras även publikationer som är ringare än genomsnittet och som blir utan hänvisningar. På grund av skillnader i publiceringsförfaranden samt forskningsproblem och -metoder, varierar antalet publikationer som forskarna producerar på de forum som hör till de högre nivåerna mellan och inom olika vetenskapsgrenar. Klassificeringen bör inte användas i stället för kollegial granskning, som kriterium eller som grund för beslut beträffande en enskild forskares anställning, finansiering eller belöning.  

I forskningsorganisationernas interna bruk lämpar sig nivåklassificeringen bäst för följandet av utvecklingen i publikationsverksamheten inom ett visst område eller en enhet. På basis av resultaten kan sakkunnigpanelerna som bedömer forskningen informeras. Klassificeringens mekaniska användning för utdelande av finansiering enheter emellan kan ställa vetenskapsgrenarna i olikvärdig position. Syftet med Publikationsforumet är att främja kvalitet genom att uppmuntra forskare att rikta sina vetenskapliga publikationer mot högklassiga, till nivåerna 1, 2 och 3 tillhörande forum. I en del fall kan det vara ändamålsenligt att välja en publiceringskanal på nivå 0 eller en oklassificerad publiceringskanal.

Uppdaterad 7.1.2019