Tiedotteet

Kommentoi Julkaisufoorumin muutosehdotuksia JUFO-tasoluokkiin

Julkaisufoorumin asiantuntijapaneelit ovat tehneet alustavat muutosehdotukset nykyisiin julkaisukanavien luokituksiin tasoille 2 ja 3. Muutosehdotukset ovat tiedeyhteisön nähtävissä ja kommentoitavissa JUFO-portaalissa ja Julkaisufoorumin verkkosivuilla (tämän sivun alalaidassa). Viimeistään 31.8.2018 tallennetut kommentit voidaan huomioida luokituksen viimeistelyssä. Paneelit viimeistelevät luokituksen syys-lokakuun aikana ja uusi luokitus on voimassa vuodet 2019-2022.

Myös tasoluokan 0 kanavissa voidaan julkaista luotettavaa tutkimustietoa

Suomen Kuvalehden artikkelissa (”Nolla-tasoa”, SK19, 8.5.2020) annetaan harhaanjohtavasti ymmärtää, että tasoluokkaan 0 sijoittuvissa lehdissä ja kirjakustantajilla julkaistut artikkelit ja kirjat eivät ole ”tiedettä”. Virheellisesti artikkeli antaa myös ymmärtää, että JUFO-luokitus toimisi suoraan tiedejulkaisukanavien tai niissä julkaistujen tutkimusten luotettavuuden mittarina.

Kuukauden JUFO-paneeli: Lääketieteen tekniikka, bioteknologia ja peruslääketieteet

”Haluan korostaa ja muistuttaa kaikkia siitä, että JUFO-luokitusta ei tule käyttää yksittäisen tutkijan arviointiin,” sanoo Julkaisufoorumin paneelin 11 puheenjohtaja, Oulun yliopiston professori Peppi Karppinen. Paneelin jäsen, professori Petro Julkunen Itä-Suomen yliopistosta on samoilla linjoilla. ”JUFO-luokittelu ei ole täydellinen rahoituksen kohdistamisessa ja sitä sovelletaan väärin yksittäisten tutkijoiden vertailuun. Kehittämiseen tarvitaan eri tieteenalojen tutkijoiden yhteistyötä ja ponnistuksia.”

Janus-lehti DOAJ-rekisteriin

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema Janus on ensimmäinen Suomalaiset tiedelehdet DOAJ-rekisteriin -projektissa DOAJ:iin hyväksytty lehti. Lisäksi useita hakemuksia on parhaillaan käsiteltävänä. Suomalaisia lehtiä on DOAJ:ssa nyt yhteensä 32.

Kuukauden JUFO-paneeli: Geotieteet ja ympäristötieteet

”Julkaisukanavien arvottaminen ei ole aivan yksinkertaista. Jos se tehtäisiin puhtaasti indeksien avulla, Julkaisufoorumin paneeleita ei tarvittaisi – homma voitaisiin hoitaa tietotekniikalla. Paneelien tehtävä on tuoda arviointiin mukaan tosielämän tilannekuva, jossa julkaisukanavia punnitaan tieteenalojen ja suomalaisen julkaisutoiminnan kehyksessä”, sanoo Julkaisufoorumin geotieteiden ja ympäristötieteiden paneelin puheenjohtaja, professori Jukka Käyhkö Turun yliopistosta. ”Tehtävä ei ole helppo, koska huipulla on ruuhkaa ja kanavien tilanteet elävät koko ajan.

Kuukauden JUFO-paneeli: Filosofia ja teologia

”Julkaisufoorumi on yhdenmukaistanut käsitystä tieteellisestä vertaisarvioinnista. Koska tiedejulkaiseminen on globaalisti mittavassa kasvussa, niin on hyvä, että Suomessa on toimiva julkaisukanavien laadunvalvonta”, Julkaisufoorumin filosofian ja teologian paneelin puheenjohtaja, Siirtolaisuusinstituutin johtaja Tuomas Martikainen sanoo. Vertaisarvioitujen julkaisukanavien tunnistamiseen liittyvien kriteerien johdonmukainen soveltaminen on Julkaisufoorumin panelistien keskeinen tehtävä, jonka oppimiseen meni Martikaisen mukaan etenkin alussa paljon aikaa.

Pages