Julkaisufoorumin päivitysarviointi on valmistunut

Tiedotteet   4.12.2018 12.52   Päivitetty 8.4.2019 8.25

In English. På svenska. Asiantuntijapaneelit kävivät vuoden 2018 aikana lävitse tieteellisten julkaisusarjojen ja kirjakustantajien korkeimmat tasoluokat 2 ja 3. Kaikkiaan päivitysarvioinnissa nostettiin 550 kanavan tasoluokkaa ja 270 kanavan tasoluokkaa laskettiin. Uudessa luokituksessa tasoluokkaan 3 sijoittuu 740 julkaisukanavaa ja tasoluokassa 2 kanavia on yhteensä 2486. Julkaisufoorumin ohjausryhmä vahvisti luokituksen 13.12.2018 ja uusi luokitus astuu voimaan 1.1.2019. Uutta luokitusta käytetään julkaisuihin, joiden julkaisuvuosi on 2019 tai myöhempi. Uusi päivitetty luokitus on päivitetty JUFO-portaaliin ja julkaisukanavahakuun tammikuun alkupuolella. Yhteenveto muutoksista: Filejufo_13122018_changes_2.xlsx Yhteenveto muutoksista (pdf): PDF iconjufo_13122018_changes_2.pdf

Ensisijaisia arviointikriteerejä ovat julkaisukanavien tieteellinen laatu, vaikuttavuus ja arvostus tiedeyhteisössä. Asiantuntija-arvioinnin tukena hyödynnettiin tiedeyhteisöltä saatuja ehdotuksia, viittausindikaattoreita, Norjan ja Tanskan luokituksia sekä tietoa avoimesta saatavuudesta. Eri tieteen- ja tutkimusalojen edustukseen tasoluokissa 2 ja 3 kiinnitettiin erityistä huomiota.

Paneelikohtaiset kiintiöt määrittävät kuinka suuren määrän julkaisusarjoja kukin paneeli voi sijoittaa tasoluokkiin 2 ja 3. Kiintiöiden laskentaperusteena käytetään tietoa tasoluokan 1-3 lehdissä vuosittain julkaistavien artikkelien kokonaismäärästä (julkaisuvolyymi). Tason 2 lehdet saavat käsittää enintään 15 % ja tason 3 lehdet enintään 5 % paneelin lehtien yhteenlasketusta julkaisuvolyymistä. Kiintiöt tasapainottavat luokitusta eri tieteenalojen väillä.  

Tällä arviointikierroksella suurten lehtien julkaisuvolyymi voitiin jakaa useamman paneelin kesken. Paneelien yhteistyönä nostettiin Blood-lehti tasolle 3 sekä Journal of Biological Chemistry ja Physical Chemistry Chemical Physics tasolle 2. Langmuir-lehden alustava laskuehdotus tasolle 1 voitiin samoin perua volyymijakomallin ansiosta.

Ihmistieteissä suomen- ja ruotsinkielisten kanavien luokituksiin tehtiin pieniä muutoksia. Suomen muinaismuistoyhdistyksen vuosikirja laskettiin tasoluokkaan 1. Media ja viestintä, Terra: maantieteellinen aikakauskirja sekä kirjakustantajista Svenska litteratursällskapet i Finland nostettiin tasoluokkaan 2. Kirjakustantajien osalta muutokset olivat myös vähäisiä. Routledge jatkaa tasoluokassa 3 ja Bloomsbury academic tasoluokassa 2.

Seuraava päivitysarviointi toteutetaan vuoden 2022 aikana. Vuosien 2019-2021 aikana paneelit kokoontuvat kerran vuodessa syksyisin käsittelemään tiedeyhteisöltä saatua palautetta. Välivuosina luokitukseen on mahdollista tehdä yksittäisiä korjauksia. Vuoden 2019 kokouksissa käsitellään palaute, joka on annettu JUFO-portaalin kautta 31.8.2019 mennessä.

 


Lisätietoa:
Luokitteluperusteet
Kommentointiohje
julkaisufoorumi@tsv.fi