Yleistä

Kuukauden JUFO-paneeli: Teknillinen kemia, materiaalitekniikka ja ympäristötekniikka

”Avoin julkaiseminen lisää julkaisujen tavoitettavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Toisaalta se lisää tiedon käyttäjän haasteita julkaistun tiedon oikeellisuuden ja tason arvioinnissa. Tässä JUFO-luokittelu ja luokittelun ajantasaisuus ovat tärkeitä apuvälineitä”, arvioi Julkaisufoorumin paneelin 10 puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston materiaalitieteen professori Simo-Pekka Hannula.

Kuukauden JUFO-paneeli: Terveystieteet ja muut lääketieteet

”Tutkijakentän osallistaminen hälventää Julkaisufoorumin arviointiprosessiin kohdistuvaa epäluuloa,” arvioi Julkaisufoorumin terveystieteiden paneelin puheenjohtaja, professori Raija Korpelainen Oulun yliopistosta. ”Puheenjohtajana toivoisin, että panelistit keräisivät aktiivisesti palautetta ja kommentteja arvioinnin tueksi oman alansa tutkijoilta.”

Pages