JuFo-luokitus tieteellisten julkaisujen laadun mittarina

Yleistä   12.8.2013 13.46   Päivitetty 11.5.2016 10.07

Selvityksen "[k]eskeinen tulos on, että kun Julkaisufoorumin laatuluokitusta verrataan viittaustietoihin,  tulokset  ovat karkealla  tasolla  hyvinkin  yhdenmukaiset.  Tämä tarkoittaa, että Julkaisufoorumi-luokitus toimii myös luonnon- ja lääketieteissä, joiden arvioinnissa viittausanalyysillä on vakiintunut asema. Yhdenmukaisuus vähenee sitä enemmän, mitä pienempiin julkaisumääriin mennään. Tästä syystä Julkaisufoorumin laatuluokitusta tulisi käyttää vain kokonaisten yliopistojen tai muutoin hyvin suurten julkaisumäärien  tasolla. Tämän  johtopäätöksen  omaksui  myös  Julkaisufoorumin ohjausryhmä."

PDF iconTaSTI Työraportteja 8/2013: Julkaisufoorumi-luokitus ja viittausindeksit tieteellisten julkaisujen laadun mittareina