Arkisto

Comment on the proposals for amendments to the classification levels in the JUFO Publication Forum

The Expert Panels of the Publication Forum have made initial proposals for amendments to the current publication channel classification on levels 2 and 3. The proposals for amendments are available for viewing and comments by the scientific community in the Publication Forum portal and on the Publication Forum website (at the end of this page). Any comments saved by 31 August 2018 at the latest will be taken into consideration when finalising the classification.

Kommentera förändringsförslagen i JUFO-klasserna i Publikationsforum

Publikationsforums sakkunnigpaneler har kommit med preliminära ändringsförslag avseende de befintliga nivåerna 2 och 3. Ändringsförslagen kan kommenteras av vetenskapssamfundet i JUFO-portalen och på Publikationsforums webbplats (i slutet av denna sida). Kommentarer som sparats senast 31.8.2018 kan beaktas i den slutliga klassificeringen. Panelerna fastställer klassificeringen i september–oktober, och den nya klassificeringen gäller 2019–2022.

Kommentoi Julkaisufoorumin muutosehdotuksia JUFO-tasoluokkiin

Julkaisufoorumin asiantuntijapaneelit ovat tehneet alustavat muutosehdotukset nykyisiin julkaisukanavien luokituksiin tasoille 2 ja 3. Muutosehdotukset ovat tiedeyhteisön nähtävissä ja kommentoitavissa JUFO-portaalissa ja Julkaisufoorumin verkkosivuilla (tämän sivun alalaidassa). Viimeistään 31.8.2018 tallennetut kommentit voidaan huomioida luokituksen viimeistelyssä. Paneelit viimeistelevät luokituksen syys-lokakuun aikana ja uusi luokitus on voimassa vuodet 2019-2022.

Påverka bedömningen av vetenskapliga publiceringskanaler!

Publikationsforum kallar vetenskapliga samfunds medlemmar att delta i en bedömning av uppdateringen av vetenskapliga publiceringskanaler som genomförs i år. Publikationsforum har utvecklats av ett finländskt vetenskapligt samfund, och det stöder kvalitetsbedömningen av forskning. Dess verksamhet samordnas av Vetenskapliga samfundens delegation (TSV). Sammanlagt 23 expertpaneler indelade enligt vetenskapsområde och med över 240 medlemmar från universitet och forskningsinstitut ansvarar för bedömningen av publiceringskanalerna.

Julkaisufoorumiluokituksen käyttöohje: ei yksittäisen tutkijan arviointiin

Julkaisufoorumiluokituksen käyttöohjetta on päivitetty. Päivitetty osuus koskee luokituksen käyttöä yliopistojen rahoitusmallissa. Ohjeessa todetaan, ettei luokitus sovellu yksittäisen tutkijan arviointiin tai tieteenalojen väliseen vertailuun. Lisäksi ohjeessa kuvataan Julkaisufoorumin tasoluokat ja käyttö yliopistojen rahoitusmallissa.

Participate in the evaluation of academic publication channels!

Publication Forum is inviting members of the scientific community to participate in a re-evaluation of the publication channels, which will be carried out during this year. Publication Forum is a publication channel classification system implemented by the Finnish scientific community that supports the quality assessment of research output. The Publication Forum’s operations are coordinated by the Federation of Finnish Learned Societies.

Pages