Anvisning för kommentarer

Användare med användarnamn för JUFO-portalen

  • Logga in på https://jfp.csc.fi med universitetets/forskningsinstitutets Haka-ID eller separat användarnamn på http://jfp.csc.fi:8080/ (OBS! Problem förekommer för närvarande i skapandet av nya användarnamn)
  • Sök för publiceringskanalen
  • Du kan föreslå ändringar i nivåerna genom att klicka på kugghjulet framför publiceringskanalens namn > Välj Föreslå ändring av nivån. Motiveringen kan inte vara längre än 5000 tecken.
  • Du kan föreslå nya vetenskapliga serier, konferenser och bokförlag för värdering genom att klicka på Föreslå nya kanaler länken.
  • Du kan också sammanställa en topp 10-lista över de viktigaste publiceringskanalerna inom ditt vetenskapsområde genom att klicka på kugghjulet framför publiceringskanalens namn > Lägg till TOP10-listan

Användare utan användarnamn för JUFO-portalen

  • Du kan komma med motiverade ändringsförslag angående nivåer på Publikationsforums webbplats >Välj Ändringsförslag.
  • Du kan föreslå nya vetenskapliga serier, konferenser och bokförlag för värdering också på Publikationsforums webbplats > Välj Nya publiceringskanaler.
Uppdaterad 29.8.2019