Ledningsgrupp

Publikationsforumets ledningsgrupp beslutar om riktlinjerna beträffande Publikationsforum-klassificeringens upprätthållning, utveckling och bedömningskriterier, informerar sina bakgrundssamfund om klassificeringen samt väljer de nya medlemmarna till bedömningspanelerna när föregående panelers mandatperiod utgått.

Till ledningsgruppen hör sakkunniga från vetenskapsområdena samt representanter från Nationalbiblioteket, undervisnings- och kulturministeriet (UKM), Finlands Akademi, Rådet för Finlands Universitetsbibliotek, CSC – IT-centret för vetenskap, Finlands universitet UNIFI rf och Vetenskapliga samfundens delegation (VSD). För förberedelse- och samordningsarbete angående ledningsgruppens verksamhet svarar Publikationsforumets sekretariat.

VSD:s styrelse tillsätter ledningsgruppen. Ledningsgruppens mandatperiod är fyrårig.
 

Ledningsgruppen 2016–2019

Ordförande:
Rektor, prof. Keijo Hämäläinen (Jyväskylä universitet / Vetenskapliga samfundens delegation)

Sakkunniga:
Prorektor Jaakko Aspara (Hanken / Finlands universitet UNIFI rf)
Professor emeritus Dennis Bamford (Helsingfors universitet / naturvetenskaper, medicinska vetenskaper)
Överinspektör Jukka Haapamäki (undervisnings- och kulturministeriet)
Applikationsplanerare Jyrki Ilva (Nationalbiblioteket)
Professor Satu Lahti (Åbo universitet / medicinska vetenskaper och vårdvetenskaper)
Bibliotekschef Riitta Lähdemäki (Rådet för Finlands Universitetsbibliotek)
Generaldirektör Heikki Mannila (Finlands Akademi)
Professor Kimmo Nuotio (Helsingfors universitet / samhällsvetenskaper)
Professor Tiina Onikki-Rantajääskö (Helsingfors universitet / humanistiska vetenskaper)
Utvecklingschef Hanna-Mari Puuska (CSC - IT-centret för vetenskap)
Professor Risto Rinne (Åbo universitet / samhällsvetenskaper)
Professor Olli Silvén (Uleåborgs universitet / teknik)

Sekretariat:
Planeringschef Janne Pölönen (Vetenskapliga samfundens delegation)
Planerare Eeva Savolainen (Vetenskapliga samfundens delegation)
Verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen (Vetenskapliga samfundens delegation)
Development manager Eeva Nyrövaara (Finlands universitet UNIFI rf)

Uppdaterad 25.4.2019