Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus.

Suomalaiset tiedelehdet DOAJ-rekisteriin on DOAJ:n (Directory of Open Access Journals) ja TSV:n (Tieteellisten seurain valtuuskunta) projekti, jonka tavoitteena on edistää Suomessa julkaistavien vertaisarvioitujen avointen lehtien rekisteröintiä DOAJ-tietokantaan.

Julkaisufoorumin paneelit tekivät vuonna 2019 yksittäisiä korjauksia tasoluokkiin 2 ja 3. Lisäksi paneelit arvioivat vuoden 2019 aikana yli 1000 uutta julkaisukanavaa. Yli sadan tasoilla 0 ja 1 olleen kanavan tasoluokka muuttui.

Ohjausryhmän kokouksessa 10.12.2019 aiheina olivat mirror-lehtien käsittely Julkaisufoorumissa, yksittäiset tasoluokkiin 2 ja 3 tehtävät korjaukset, paneelien kokoonpanojen täydentäminen, Julkaisufoorumin käyttöohjeen julkaiseminen Vastuullinen tiede -julkaisusarjassa sekä Julkaisufoorumin itsear

JUFO-portaali kokoaa Julkaisufoorumin tietotekniset palvelut yhteen paikkaan

Portaalissa voit:

  • tehdä hakuja
  • laatia omia listauksia
  • ehdottaa uusien julkaisukanavien lisäämistä
  • ehdottaa julkaisukanavien tasoluokan nostamista tai laskemista
  • ehdottaa korjausta julkaisukanavien kuvailutietoihin

 

JUFO-portaali on nyt testausvaiheessa. Vanha julkaisukanavahaku ja ehdotuslomakkeet ovat edelleen käytössä.